IN & DỆT PHÙ HIỆU LOGO HỌC SINH, PHÙ HIỆU LOGO CÔNG AN QUÂN ĐÔI, PHÙ HIỆU LOGO BÓNG ĐÁ.