LOGO PHÙ HIỆU ĐỒNG PHỤC CHO CÁC CÔNG TY LỚN, LOGO PHÙ HIỆU CHO BỆNH VIỆN, IN PHÙ HIỆU LOGO CHO CÁC TẬP ĐOÀN CÔNG TY LIÊN DOANH.