DỆT & IN LOGO THỂ THAO CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI, IN PHÙ HIỆU HỌC SINH, PHÙ HIỆU NHÂN VIÊN CÔNG TY.